SK  I  EN

LIEBHERR 120 HC

  • výška háku - 49 m
  • vyloženie - 50 m
  • hmotnosť bremena 50 m - 2000 kg
  • hmotnosť bremena 15.5 m - 8000 kg
  • inštalovaný el. príkon - 40 kW
  • istenie - 80 A

   

Montáž Liebherr 120 HC    

    

Diagram nosnosti:


frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.