SK  I  EN

O FIRME


Vážený návštevník našej stránky. Dovoľujeme si Vám predstaviť našu stavebno-dopravnú spoločnosť STAVTECH s.r.o., ktorá vznikla v roku 1996 ako súkromná firma a od 20.2.2000 pôsobí ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Naša spoločnosť ponúka široké služby v oblasti stavebných strojov, zdvíhacích zariadení, cestnej vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy ako aj odborných skúšok zdvíhacích elektrozariadení.
 
Jej majitelia a základ pracovného kolektívu sa prevažne formoval v pozemných stavbách a to pri priamej osobnej, pracovnej a vedomostnej participácii na bytovej výstavbe v tuzemsku ako aj v zahraničí pri prevádzke stavebnej techniky a dopravy.
 


POZOR!!! Zmena adresy firmy od 03.10.2012
frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.