SK  I  EN

SERVIS

Servisné vozidlo zamerané na rýchly servis, opravu vežových žeriavov, závesných lavičiek, osobno-nákladných výťahov a pracovných plošín.
 
Malé opravy sa zvyčajne vykonávajú do 6 hodín, závažnejšie opravy zvyčajne do 24 hodín, resp. po dodaní náhradných dielov zo zahraničia

frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.