SK  I  EN

SERVIS

Servisné vozidlo zamerané na rýchly servis, opravu vežových žeriavov, osobno-nákladných výťahov. 
 
Malé opravy sa zvyčajne vykonávajú do 4 hodín, závažnejšie opravy zvyčajne do 12-24 hodín, resp. po dodaní náhradných dielov zo zahraničia

frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.