SK  I  EN

STROS NOV 1000 D

Osobno-nákladný výťah, ktorého výška stožiaru môže dosiahnúť až 100 m s nosnosťou 1000 kg alebo 12 osôb.frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.