SK  I  EN

REVÍZIE

  • revízie (odborné skúšky) a projektovanie
  • zabezpečujeme odborné skúšky pre vežové žeriavy, závesné lavičky, osobno-nákladné výťahy, pracovné plošiny a ostatné vyhradené zdvíhacie zariadenia
  • odborné skúšky elektrozariadení
  • realizujeme stavebné elektroinštalácie
  • poradenstvo a konzultácie v oblasti prípravy zariadení na revízne skúšky
  • zároveň zabezpečujeme projektovanie žeriavových dráh a ich následnú realizáciu
frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.