SK  I  EN

PP 10

Je určená na prevádzku prác v stavebníctve. Je stožiarovitého typu, ktorý dosahuje až do 80 m výšky. Má elektrický pohon a nosnosť max. 800 kg.frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.