SK  I  EN

LK 3

Určená na prevádzku prác vykonávaných na fasádach budov. Sú bezpečné a rýchlo montovateľné. U nás často využívané pri zatepľovacích prácach.
Nahradzujú lešenie - dostupná výška 100 m a nosnosť 500 - 600 kg.

 
frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.