SK  I  EN

MB 1030

Staršia verzia vežového žeriavu 1030.1 s rovnakými parametrami ako 1030.1.

    Diagram nosnosti:


frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.