SK  I  EN

LIEBHERR 60.2 HC

  • výška háku - 40 m
  • vyloženie - 40 m
  • hmotnosť bremena 40 m - 1250 kg
  • hmotnosť bremena 28 m - 3000 kg
  • hmotnosť bremena 12 m - 6000 kg
  • základová podstava - 4,7x4,7 m
  • elektrický príkon - 36 kW
  • istenie - 63 A

    

    

Diagram nosnosti:


frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.