SK  I  EN

STROS NOV 650 D

Osobno-nákladný výťah, ktorého výška stožiaru môže dosiahnúť až 100 m s nosnosťou 650 kg alebo 8 osôb.

frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.