SK  I  EN

PP 8

Je určená na prevádzku prác v stavebníctve. Má elektrický pohon zdvihu a je premiestnitelná pomocou podvozku s dostupnou výškou 30 m a nosnosťou 500 kg.frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.