SK  I  EN

TATRA AD 28

Autožeriav s celkovou hmotnosťou 29 310 kg a nosnosťou 28 000 kg, dĺžka základného vyloženia pri zasunutom výložníku je 9 500 mm a pri vysunutom výložníku 26 000 mm s nadstavcom až 31 200 mm.

    

    Diagram nosnosti:


frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.