SK  I  EN

TATRA AD 20

Autožeriav s celkovou hmotnosťou 24 560 kg a nosnosťou max. 20 000 kg, dĺžka základného výloženia pri zasunutom výložníku je 8 900 mm a pri vysunutom výložníku je 20 900 mm s nadstavcom až 28 800 mm.

    
Diagram nosnosti:


frage | internetové aplikácie © 2009 STAVTECH, s.r.o.